dinsdag 31 mei 2011

PGB bezuinigingen: Kabinet verliest verstand!

Het kabinet wil drastisch gaan bezuinigen op het Persoonsgebonden Budget. Dit budget maakt het voor mensen met een zorgvraag mogelijk hun eigen zorg in te kopen. Het snijden in de PGB's (het gaat om 1 miljard euro op een totale begroting van 2.7 miljard euro en dat betekent dat van de 130.000 mensen nog maar 13.000 mensen hun budget zullen behouden) maakt mensen opnieuw afhankelijk van (nog veel duurdere!) zorginstellingen en van hun 'zorg op maat' (hetgeen zoveel betekent als: Wij weten wat goed voor u is).  Dit is een stap terug in de tijd, in de emancipatie van mensen die zorg nodig hebben, en in het gezonde verstand van dit kabinet. De prijs die de maatschappij voor zo'n ingreep gaat betalen omvat veel meer dan enkel geld: Het is het verlies van een waarde waarvoor velen hard gestreden hebben: De waarde van zelfstandigheid, van zelf bepalen wat jij aan zorg nodig hebt en van wie jij dat het liefst wilt krijgen. Het is duidelijk dat Wilders, Rutte en Verhagen zichzelf aankleden, hun eigen billen afvegen en een auto met chauffeur tot hun beschikking hebben. Enkel mensen, voor wie al deze zaken vanzelfsprekend zijn, kunnen een dergelijk idee onbeschaamd ter tafel brengen.

En nog een kleine reminder aan het slot: was het niet de VVD die het PGB zo'n warm hart toedroeg, en die aan de wieg van de totstandkoming heeft gestaan? En was het niet de VVD, bij monde van een hoogst verontwaardigde Mark Rutte, die vorig jaar mei in een uitzending van Netwerk, het volgende beweerde:
“Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij de VVD dit gezin (MJ: gezin met dochter die PGB nodig heeft) hun PGB (persoonsgebonden budget) zou kwijtraken. Daar hebben wij in Nederland voor gevochten. Dat is beschaving, dat staat nergens in onze plannen….. dat PGB blijft bestaan."


Bron: Citaat van Rutte terug te kijken op 09:06 minuten in de aflevering Van Netwerk op 27 mei 2010
Cijfers en feiten: Dagblad Trouw 31 mei 2011

4 opmerkingen:

Michiel zei

Ik kan me de bezwaren tegen de bezuinigingen op het PGB voorstellen. Maar de kosten van het PGB zijn de laatste jaren explosief gestegen. Moet er niet iets gebeuren?

Ik sta heel sceptisch tegenover het idee van het PGB, omdat er een neoliberaal idee aan ten grondslag ligt. De VVD was destijds inderdaad de grote pleitbezorger van het PGB. Dat moet toch te denken geven. Het doel was niet de emancipatie van de zieke of gehandicapte, al zal dat argument best ter rechtvaardiging genoemd zijn, maar een efficientere gezondheidszorg. Die efficientie-verbetering zou bereikt worden door marktwerking, zo dacht men. De zieke werd gezien als een consument die zijn eigen zorg 'inkoopt'. De zorgverleners zouden dan aangespoord worden in concurrentie met elkaar de beste en goedkoopste zorg te leveren.

Het PGB heeft natuurlijk niet het gewenste resultaat gehad. De kosten zijn alleen maar gestegen. Het PGB heeft ondertussen wel bijgedragen aan de economisering van de gezondheidszorg. Elke `dienst' moet betaald en doorgerekend worden. Het is vanzelfsprekend geworden om in economische termen over zorg te denken ("mensen met een zorgvraag"). De schade is enorm.

Jeroen zei

@ Michiel
Interessant, maar je zit er toch naast, met alle respect. Marktwerking in de zorg is zeker niet hetzelfde als het PGB. Het enige verband dat ik zie, is dat de bezuinigingen (ingebracht door PVV in gedoogakkoord) door de VVD worden geslikt, om de steun van de PVV voor verder marktwerking (de agenda van Schippers) erdoor te krijgen.
Belangrijk verschil van de huidige AWBZ-PGB en de liberale marktwerking is de kwaliteit van de zorg. Voor iedereen die een PBG heeft is de kwaliteit van de zorg die ze " inkopen" prioriteit nr. 1, niet de kosten. Juist het hebben van meer regie op de kwaliteit van de zorg (je krijg zorg van wie je wil, wanneer je wil en onze jouw condities) is voor velen een reden om PGB aan te vragen, of voor een belangrijke groep juist de enige manier om toegang te hebben tot een leven zoals anderen zonder handicap of chronische ziekte. Namelijk met toegang tot werk, sociaal leven, cultuur (ik zie een zorginstelling nog niet regelen dat er iemand om 20.00 uur op de stoep bij Carree staat om een PGB-er naar het toilet te helpen in de pauze, zonder welke zorg een theater bezoek onmogelijk zou zijn). Kortom: PGB-ers sturen op kwaliteit, en zijn daarbij ook nog eens stukken voordeliger uit, omdat ze zelf de enorme overhead aan bureacratie en administratie voor hun rekening nemen. De hele verantwoordind van de koste regelt de PGB-er zelf. In theorie is elke cent die via een PGB wordt besteed traceerbaar. Kom daar maar eens om in een instelling: Van de 23 mld die in de reguliere AWBZ omgaat geldt dit maar voor een deel; niet natuurlijk. Maar gebruik niet het argument van fraude om juist het pgb te kielhalen (overigens doe jij dit niet.
Is er dan niets mis met het pgb? Jawel: een pgb is bestemd voor iemand die zelf dit kan beheren. Dat is helaas niet iedereen gegeven, da's gewoon lastig rotwerk. Dan moet je dat dus niet toekennen aan iemand die van toeten noch blazen weet, en die het gelijk bij een adviseur moet onderbrengen, tegen hoge overhead kosten. Dat kan je aanpakken. Ook zou het CIZ / Jeugdzorg de indicatiestellling serieuzer moeten lezen. Nu doen ze dat vaak telefonisch. Daar wordt de toetsing gemaakt of iemand recht heeft op zorg.

Jeroen zei

Met excuses voor je typ fouten (maar de strekking is helder, denk ik).

Eelke Kelderman zei

Weet je wat ik eng vind? Dat ik zelfs wel eens denk; ach, als ik niet mee zou willen doen aan deze wereld dan zou dat veel goedkoper zijn.
Er bekruipt mij een gevoel dat er steeds meer mensen stiekum denken, waarom moeten die gehandicapten zo nodig meedoen... en uberhaupt om 20.00 uur op de WC geholpen worden in Carree (waar ze ook al met die duur aangepaste auto naar toe zijn gekomen).

Gisteren werd ik aangesproken door een wildvreemde op straat: 'wat ik nou van dat PGB vind...'. De man leek werkelijk geintresseerd maar sprak toen toch de woorden: 'Maar u moet toch ook toegeven dat we te ver doorgeslagen zijn? Als je je broer al gaat betalen om met je mee te gaan naar de bioscoop?'

De column van Pieter Hilhorst in de Volkskrant legt uit hoe slim de publieke opinie wordt beinvloed, want vroeger was er toch ook geen PGB? http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8699/De_pechdemper