zaterdag 4 februari 2012

Te vroeg doodgaan

Niemand wil een ander die hem lief is verliezen, of zelf doodgaan en geliefden achterlaten. Deze gevoelens worden vaak tot uiting gebracht in de zinsnede dat iemand “te vroeg is doodgegaan”. Op dit (ervarings)perspectief valt niks af te dingen, maar wel op het idee dat de dood feĆ­telijk ‘te vroeg’, ‘te laat’, of zelfs ‘op tijd’, zou kunnen komen. 

Onlangs las ik Tonio. De requiem roman die A.F.Th. van der Heijden schreef over het verlies van zijn zoon Tonio, die op 21-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Voor Van der Heijden is Tonio onmiskenbaar te vroeg overleden. Hij verbindt dat echter niet alleen aan zijn eigen verdriet en gemis, maar ook aan de waarde van Tonio’s leven. Voor hem voelt het alsof Tonio’s vroege dood zijn hele voorafgaande ontwikkelingsgang overbodig heeft gemaakt. Alsof een bloem na alle fasen van groei vlak voor het ontluiken wordt afgeplukt, daarmee de zin van alle voorafgaande fases vernietigend. Van der Heijden lijkt daarmee te veronderstellen dat een leven pas zin of waarde heeft, als het een bepaalde tijdspanne beslaat.

Tot voor kort keerde ik mij vooral instinctief af van het denkbeeld van een te vroege dood, maar in het boekje Windstilte van de ziel (2010) van Joke Hermsen, heb ik een filosofisch concept gevonden dat me helpt mijn  moeite te begrijpen en verwoorden.

Volgens Hermsen bestaan er twee soorten tijd. De tijd die je kan meten: de kloktijd, en de tijd zoals je die ervaart: de innerlijke tijd. Iedereen kent het verschil tussen deze twee tijden. Bijvoorbeeld in de ervaring dat de heenweg van een reis altijd langer duurt dan de terugweg, ook al is de afstand hetzelfde. Of dat een vakantiedag veel meer uren lijkt te bevatten dan een gewone werkdag. Ook kent iedereen wel het gevoel dat iets wat zich recent heeft voorgedaan al een eeuwigheid geleden lijkt, terwijl een ingrijpende ervaring van lang geleden aan kan voelen alsof het gisteren plaats vond.

De kloktijd, zo legt Hermsen uit, is een lineaire tijd, te vergelijken met een liniaal waarop je de streepjes kan aftellen. De kloktijd kent een chronologische afwikkeling van momenten, met een begin en een einde. Hermsen: "De kloktijd is een geabstraheerde tijd die heel praktisch is, maar die niet samenvalt met onze persoonlijke beleving van de tijd. In de innerlijke tijd ervaren we de tijd als ‘duur’. Hij valt niet in meetbare partjes uiteen, maar duurt ononderbroken voort en zorgt ervoor dat de mens nooit "een voltooid feit" is, nooit "af", of definitief bepaalbaar." 
De innerlijke tijd is dus niet onderworpen aan de wetten van de kloktijd, maar lijkt meer op een continu proces van 'in wording zijn'.

De idee dat iemand ‘te vroeg kan doodgaan’ berust op de notie van de kloktijd. Daarin vindt een leven zijn voltooiing als de rit volledig is uitgezeten. Dan pas is het leven ‘af’, of ‘rond’ of ‘klaar’. In de innerlijke tijd echter bestaat geen begin of einde en dus onttrekt deze tijd zich ook aan noties als ‘vroeg of laat’. In de tijd als ‘duur’ bestaat geen voltooiing. Het idee van een te bereiken eindpunt, is vanuit het eeuwigheidsperspectief van de duur een illusoir idee. Evenals de veronderstelling dat het zaad (kindertijd) pas zijn waarde krijgt in de voltooiing van de bloeiende bloem (ouderdom). In de tijd als 'duur' is het zaad even belangrijk als de bloem.

Te vroeg doodgaan bestaat alleen in de werkelijkheid van de kloktijd. Zodra we de tijd bevrijden uit de greep van de meetbaarheid, bevrijden we het moment van sterven uit de greep van onze oordelen. Dan is ieder leven evenveel waard, kort of lang, en bestaat er geen ‘te vroege dood’.

Ik vind dat een heel troostende gedachte.

Beide boeken beveel ik van harte aan:
A.F.Th. van der Heijden - Tonio
Joke Hermsen - Windstilte van de ziel.

4 opmerkingen:

heikki zei

Ken je deze ?

http://amzn.com/0099502488

Misschien leuk.

Anoniem zei

' Het zijn allemaal maar woorden', dacht ik, toen ik dit las. Woorden kunnen de dagelijkse werkelijkheid van een lege plek aan tafel niet veranderen, bieden geen troost voor ouders die echt weten hoe het voelt een onvoltooid leven los te moeten laten, hun kind los te moeten laten.. En ik denk dat je ze dat ook niet af moet nemen door met spirituele of rationele theorien dingen beheersbaar te maken en te verzachten. Want de waarde van het -wel of niet voltooid zijn van het leven van hun eigen kind- kunnen alleen zei die weten hoe dit voelt bepalen.Pak ze dat ook maar niet af, hoe lief bedoeld ook.Eerder schreef je dat lijden bij het leven hoort. Soms zijn er -misschien- geen woorden te vinden en is er geen troost. (bovendien beschrijf je hier maar een klein detail van de grote chaos en ruine die je leven wordt als er je eigen kind sterft).
Maar ga vooral door want je zet mensen aan het denken en is altijd goed!
liefs Martine

Marie-Jose zei

Lieve Martine,

Dank voor je reactie. Natuurlijk moest ik ook aan jou denken toen ik dit stukje schreef. Jij die als geen ander weet waar dit blogje over gaat. Het was geenszins mijn bedoeling pijn of verlies weg te rationaliseren of af te pakken. Ik hoopte dat ook aan te geven door een onderscheid te maken tussen het hoogstpersoonlijke ervaren van een verlies (een perspectief van waaruit mensen eigenlijk altijd te vroeg doodgaan, misschien zelfs wel als ze 80 zijn) en het nadenken over het algemene concept van 'te vroeg doodgaan'. Ik zou me niet willen aanmatigen oordelen te vellen over hoe mensen een verlies ervaren. Eerder vind ik het interessant dat bepaalde denkbeelden ook iets vertellen over ons mens-en wereldbeeld. Hoe wij de dood zien ‘als het einde van alles’, of misschien ‘als een doorgang’, ‘als ‘te vroeg’, of ‘te laat’ (zoals bij een moeilijk sterfbed) geeft ook aan hoe wij denken over ‘mens-zijn’, over ‘leven’ en de betekenis en zin ervan. Dit stukje was eerder een reflectie daarop dan dat het een poging zou zijn mensen hun verdriet te verzachten, of hen te dicteren hoe ze een verlies moeten ervaren.

Marie-Jose zei

@Heikki; jazeker ken ik dat boek! Net zo geweldig als stad der blinden. Saramago is een van mijn favoriete schrijvers! Ga ik zeker ook nog eens over bloggen!